Our Products

Premier Golden Tips Kiswahili

Premier Golden Tips Kiswahili

Category : Best Seller,K.C.P.E Revision Books
Author : Mwalimu Kipande
Show Products >
ISBN : 978 9966 341 730

695.00 Ksh

(Price Subject to 16% VAT) 
 

Premier Golden Tips Kiswahili kwa Shule za Msingi ni kitabu cha marudio kinachosheheni yaliyomo yote yanayopendekezwa kufundishwa katika shule za msingi.
Kitabu hiki kina sifa zifuatazo:
• Kimeandikwa kwa utaalamu ili kutosheleza mahitaji ya silabasi ya Kiswahili
• Kinafuata mtindo mpya wa utahini unaotumiwa na Baraza la Kitaifa la Mitihani
• Kinatoa ushauri kuhusu mahitaji ya mitihani ya somo la Kiswahili
• Kinaelimisha kwa kutumia mbinu zinazoelewesha kwa urahisi
• Kinaonesha jinsi ya kujibu maswali ya mtihani kwa kutumia maswali ambayo tayari yamejibiwa
• Kinampa mwanafunzi mazoezi ya kujikumbusha mambo aliyoyasoma – kila sehemu ina mazoezi kemkem na majibu yake.

Kumhusu Mwandishi:
Mwalimu Kipande ni mwandishi na mwalimu mwenye tajiriba pana katika ufundishaji na utahini wa somo la Kiswahili katika shule za msingi nchini Kenya. Amepanga mada kimfululizo na kuzitolea maelezo ya kina katika kitabu hiki. Aidha, maswali katika karatasi za mitihani ishirini kitabuni yameratibiwa kwa namna bora ili kumtayarisha mwanafunzi kufanya mitihani ya Kiswahili.

Other Products

Premier Golden Tips English For Primary Schools

Category : Best Seller,Revision Books
Author : Bwire & Wario
Show Products >
ISBN : 978 9966 341 74 9

540.00 Ksh

(Price Subject to 16% VAT) 

Fan into Flame

Category : Best Seller,General Reading
Author : Rev John G. Gatu
Show Products >
ISBN : 978 9966 34 9 552

1,500.00 Ksh

(Price Subject to 16% VAT) 

Premier Golden Tips Mathematics

Category : Best Seller,K.C.S.E Revision Books
Author : Mukabi
Show Products >
ISBN : 978 9966 341 75 7

690.00 Ksh

(Price Subject to 16% VAT) 

Premier Golden Tips Stadi za Uandishi wa Insha

Category : K.C.P.E Revision Books
Author : Ochieng
Show Products >
ISBN : 978 9966 342 73 7

525.00 Ksh

(Price Subject to 16% VAT) 

Premier Golden Tips Skills in Composition Writting

Category : K.C.P.E Revision Books
Author : Clare Bwire
Show Products >
ISBN : 978 9966 342 43 5

525.00 Ksh

(Price Subject to 16% VAT) 

Premier Golden Tips C.R.E

Category : K.C.P.E Revision Books
Author : Opati
Show Products >
ISBN : 978 9966 341 71 4

480.00 Ksh

(Price Subject to 16% VAT) 

Premier Golden Tips Social Studies

Category : K.C.P.E Revision Books
Author : Sanya
Show Products >
ISBN : 978 9966 341 70 6

695.00 Ksh

(Price Subject to 16% VAT) 

Premier Golden Tips Science

Category : K.C.P.E Revision Books
Author : Nyoro
Show Products >
ISBN : 978 9966 341 69 2

540.00 Ksh

(Price Subject to 16% VAT) 

Information for

AUTHORS
Publish with us
BOOKSELLERS
Links to Textbook Centre, Gabby Books etc.
SOCIETIES
Publishing services for partners